Czy w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach zwracana lub pomniejszona zostaje opłata za te zajęcia?

Podziel się: