Terminy egzaminów

Egzamin Ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów:

23 maja godz. 9:00 Wtorek
Język polski
120 minut
24 maja godz. 9:00 Środa
Matematyka
100 minut
25 maja godz. 9:00 Czwartek
J.obcy nowożytny
90 minut
Dodatkowe informacje:

Najważniejsze informacje:

  • Egzamin w formie pisemnej, zadania zamknięte i otwarte.
  • Na egzamin uczeń przynosi przybory do pisania i linijkę (na matematykę).
  • Nie można korzystać z kalkulatora i słowników.
  • Dodatkowy termin zdawania egzaminu (choroba, przypadki losowe) –

Egzamin maturalny:
maj 2023 r.

Dodatkowe informacje:
  • Egzamin maturalny w terminie dodatkowym  –
  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego –
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacjio wynikach –
  • Egzamin poprawkowy (dla tych, którzy nie zdali jednegoz obowiązkowych przedmiotów) –

Plan egzaminów maturalnych 2023

Pobierz pdf
Szczegółowa tabelka z planem egzaminów.