Czy uczeń może odrobić zajęcia, na których był nieobecny?

Podziel się: