Trójmiasto

Gdańsk Centrum
VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Kartuska 128
Kursy maturalne (grupy standardowe i kameralne)
Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Gdańsk Wrzeszcz
III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7
Kursy maturalne (grupy standardowe i kameralne)
Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Gdańsk Wrzeszcz
Sekretariat Indeksu, G.C.H. Manhattan, IIIp., lok. 362 i 361
Kursy maturalne (tylko grupy kameralne)
Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Gdańsk Centrum
VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Kartuska 128
Kursy maturalne (grupy standardowe i kameralne)
Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Gdańsk Oliwa
V Liceum Ogólnokształcące, ul. Polanki 130
Sopot
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Książąt Pomorskich 16/18
Kursy maturalne (wybrane przedmioty, w tym biologia)
Gdynia
X Liceum Ogólnokształcące, ul. Władysława IV 58,
przy stacji SKM Wzg. Św. Maks.
Kursy maturalne (grupy standardowe i kameralne)
Kursy ósmoklasisty (grupy standardowe i kameralne)
Potwierdzona
Ze względu zróżnicowane zainteresowanie uczniów poszczególnymi  przedmiotami i miejscami zajęć, nie wszystkie kombinacje kursów
(przedmiot+poziom zajęć+rodzaj grupy) dostępne będą w każdej wymienionej szkole.