Zmiany na egzaminach 2021

Zmiany na egzaminach 2021

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne w swoim zakresie mają uwzględnić specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Nie ograniczają jednak w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Nauczyciel realizuje program nauczania uwzględniający wymogi podstawy programowej, a jednocześnie w sposób szczególny zwraca uwagę na te treści kształcenia, które zostały wskazane jako wymagania egzaminacyjne.

W związku z powyższym, w ramach odbywających się kursów przygotowujących do egzaminów, INDEKS nie planuje ograniczać materiału objętego programem kursu. Nie rezygnuje też z ćwiczenia umiejetności sprawdzanych do tej pory na egzaminie. Oczywiście, bacznie obserwujemy powstawanie nowych wymagań i będziemy je uwzględniać w tematyce zajęć oraz w materiałach kursowych, jednak uważamy, że uczniowie mają prawo do edukacji na wysokim poziomie i powinni zostać solidnie przygotowani nie tylko do egzaminów zewnętrznych, ale też do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, czyli w liceum, technikum lub na studiach.

Od 20 listopada 2020 r. MEN rozpoczyna prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Na uwagi i opinie merytoryczne czeka do 27 listopada pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt.

Zachęcamy wszystkich Państwa: nauczycieli, rodziców, uczniów, do zgłaszania swoich uwag tą lub inną drogą.

Zespół INDEKSU

Podziel się: