Test historycznoliteracki

Otrzymasz: prezentacje Canva+ prezentacja z lektorem. Najważniejsze informacje i motywy dotyczące poszczególnych epok+ problematyka lektur z każdej epoki+ przykładowe zadania z komentarzem