Baza wiedzy

Test historycznoliteracki

Otrzymasz: prezentacje Canva+ prezentacja z lektorem. Najważniejsze informacje i motywy dotyczące poszczególnych epok+ problematyka lektur z każdej epoki+ przykładowe zadania z komentarzem

Lektury

Otrzymasz: prezentacje Canva+ prezentacja z lektorem. Omówienie problematyki lektury z każdej epoki+ przykładowa realizacja jawnych zagadnień egzaminacyjnych

Matura ustna

Otrzymasz: prezentacje Canva+ prezentacja z lektorem. Omówienie wszystkich zagadnień jawnych+ analiza przykładowych zagadnień niejawnych (trzy typy zadań)

Wypracowanie

Otrzymasz: Prezentację Canva+ wykład. Materiały zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące tego jak krok po kroku tworzyć wypracowania maturalne i wprowadzać do pracy konteksty

Przykładowe arkusze maturalne

Otrzymasz: Przykładowe arkusze maturalne do rozwiązania+ plik z omówieniem rozwiązań do wszystkich zadań