Test historycznoliteracki

Antyk

Otrzymasz
prezentacje Canva+ prezentacja z lektorem. Najważniejsze informacje i motywy dotyczące poszczególnych epok+ problematyka lektur z każdej epoki+ przykładowe zadania
z komentarzem
Test historycznoliteracki

Antyk

875,00 

899 zł
875 zł
Dla kogo

Kurs jest adresowany do uczniów
klas maturalnych i absolwentów.

Zajęcia kierowane są szczególnie do osób, które:
 • planują dostać się na wymarzone studia,
 • chcą poprawić wynik egzaminu maturalnego,
 • potrzebują powtórzenia i usystematyzowania materiału
  obowiązującego na maturze,
 • zamierzają doskonalić umiejętności egzaminacyjne,
 • szukają motywacji do nauki,
 • chcą czuć się pewnie podczas egzaminu maturalnego.
 • preferują zdalny tryb zajęć
Czego się nauczysz

Na kursie Indeksu:


 • zapoznasz się z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi i kryteriami oceniania,
 • powtórzysz materiał obowiązujący na egzaminie z wybranego przedmiotu,
 • dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć,
 • nauczysz się strategii poprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • możesz wziąć udział w testach diagnostycznych oraz próbnych egzaminach,
 • przekonasz się, że nauka może być ciekawym i pożytecznym doświadczeniem,
 • zapomnisz o nudnych lekcjach i na nowo polubisz przedmiot,
 • zauważysz poprawę ocen szkolnych!

Sprawdź również ofertę na pozostałe zagadnienia