Bydgoszcz

Bydgoszcz CENTRUM I
Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) Pl. Kościeleckich 8
Kursy maturalne
Kursy ósmoklasisty
Potwierdzona
Bydgoszcz CENTRUM II
Szkoły Podstawowej nr 58 ul. Gdańska 53A
Kursy maturalne
Kursy ósmoklasisty
Potwierdzona
Ze względu zróżnicowane zainteresowanie uczniów poszczególnymi  przedmiotami i miejscami zajęć, nie wszystkie kombinacje kursów
(przedmiot+poziom zajęć+rodzaj grupy) dostępne będą w każdej wymienionej szkole.