-50 zł

Wspieramy sportowców

dla uczniów czynnie uprawiających sport (zrzeszonych w klubach sportowych):
50 zł zniżki lub voucher na dodatkowe 6 godzin zajęć, a także elastyczne dni i godziny kursu, czyli możliwość odrabiania zajęć w różnych grupach.

Zgłaszając się na kurs poinformuj Sekretariat o chęci skorzystania ze zniżki i wyślij skan/zdjęcie karty lub legitymacji klubowej na adres indeks@indeks.edu.pl.