do góry
Przygotujemy Cię
na wszystko

Egzamin ósmoklasisty 2020 - kurs roczny

Najlepsze liceum w Twoim zasięgu!

Drodzy Rodzice ósmoklasistów,
Jesteśmy od wielu lat po to,  by wspierać uczniów w ich rozwoju, angażować i inspirować, a także podnosić efektywność uczenia się. Staramy się tworzyć wraz z naszą kadrą pedagodów możliwie najlepsze warunki do nauki dla Państwa dzieci, uczniów Indeksu, aby byli przygotowani wszechstronnie, merytorycznie i mentalnie, do czekających ich ważnych egzaminów.
Tegoroczna kumulacja ósmoklasistów i gimnazjalistów to nie koniec zawirowań lokalowych i rekrutacyjnych w szkołach ponadpodstawowych. Kolejne roczniki uczniów wciąż rywalizować będą o ograniczoną liczbę miejsc w liceach - ponieważ stają się one szkołami czeroletnimi w miejsce trzyletnich. W związku z tym wiele z nich na trwałe ograniczy liczbę tworzonych odziałów klas pierwszych, co oznacza podniesienie progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia.

Kurs Ósmoklasisty w Indeksie przygotowaliśmy opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu w przygotowaniu do egzaminów oraz na kompetencjach nauczycieli z nami współpracujących. Ogromne przeładowanie podstawy programowej i niezliczone umiejętności, które powinien opanować i utrwalić uczeń ostatnich klas szkoły podstawowej wymagają systematyczności i dużego wkładu pracy. Ciężko zmobilizować się samemu, łatwiej jest przygotować się do egzaminu pod okiem doświadczonego nauczyciela. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu Rodziców, a także otrzymując nadspodziewanie ciepłe opinie uczniów pierwszego rocznika ósmoklasistów - absolwentów tegorocznych kursów - kontynuujemy wyzwanie w kolejnym roku szkolnym.

 

Do kogo skierowane są kursy?

Uczestnikami naszych kursów są przede wszystkim uczniowie, którzy chcą dostać się do renomowanego liceum lub technikum. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre szkoły, mające kiedyś opinię przeciętnych, stały się ostatnio oblegane na poziomie porównywalnym do liceów zajmujących czołowe miejsca w rankingach.

Dodatkowe zajęcia pedagogiczne

Uczestnicy kursu mają możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć specjalistycznych. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, o obniżonej koncentracji uwagi i niskiej motywacji. Zajęcia mają na celu m.in. ułatwić uczniom udział w kursie, poprawić koncentrację uwagi, wzmocnić motywację, a w konsekwencji wzbudzać satysfakcję z własnych osiągnięć. Zajęcia odbywają się w V LO w Oliwie w soboty. Prowadzone są przez pedagoga, terapeutę pedagogicznego i diagnostę - Michalinę Ignaciuk.Co chcemy osiągnąć?

Celem naszych kursów jest możliwie najwyższy wynik egzaminu końcowego. Nasi uczniowie oraz ich rodzice w trakcie trwania kursu obserwują dodatkowy pozytywny efekt nauki w Indeksie – poprawę ocen cząstkowych i semestralnych w szkole – już po kilku tygodniach udziału w kursie. To z kolei działa motywująco, buduje pewność siebie i poprawia samoocenę ucznia. Nierzadko otrzymujemy bardzo cenne dla nas informacje zwrotne od uczestników, którzy szczególnie zadowoleni są z efektywności zajęć. W ankietach wypełnianych po ukończeniu kursu czytamy nieraz: "w czasie kilku zajęć z polskiego w Indeksie dowiedziałem się więcej niż w ciągu 2 lat w szkole".

Co nas wyróżnia?

Kursy w Indeksie prowadzone są przez wykwalifikowanych i sprawdzonych nauczycieli, będących pasjonatami w swoim zawodzie. Nasi nauczyciele są doświadczonymi i czynnymi egzaminatorami. Często są to również autorzy zadań i przykładowych arkuszy egzaminacyjnych lub metodycy zaangażowani w reformę egzaminów zewnętrznych.
Zajęcia w Indeksie nie są powieleniem szkolnych lekcji. Wynika to między innymi z faktu, że nie realizujemy jednego, konkretnego podręcznika, a nasz program jest kompilacją najefektywniejszych, znanych nam metod nauczania. Skupiamy się na ćwiczeniu umiejętności egzaminacyjnych, zapewniamy duży wybór zróżnicowanych materiałów dydaktycznych, autorskich lub ze sprawdzonych źródeł, w tym testów, zadań i arkuszy egzaminacyjnych. Staramy się, by nasze zajęcia były ciekawe, łączyły rożne elementy wiedzy i jej zastosowania w praktyce. 

Nauczyciele

Niektórzy nauczyciele prowadzący kurs ósmoklasisty w Indeksie, współautorzy Twojego sukcesu:
Barbara Pabisiak - język polski
Bogumiła Brogowska - język polski
Anna Szmidt-Kozłowska - język polski
Maciej Kornecki - język polski
Barbara Kowalińska - matematyka
Barbara Priebe - matematyka
Barbara Brzostowska - matematyka
Izabela Szlas - język angielski
Anna Kulińska - język angielski
Maria Kalużna - język angielski

Kiedy rozpoczynają się kursy?

Główna edycja kursów w roku szkolnym 2019/20 rozpoczyna się 28 września, a kończy się tuż przed kwietniowym egzaminem. Proponujemy też kursy intensywne, które rozpoczną się w pod koniec stycznia i potrwają również do kwietnia.

Jak zorganizowany jest kurs?

Duży komfort nauki i dobra logistyka kursu: zajęcia raz w tygodniu, jednego dnia z trzech przedmiotów w tym samym miejscu. 
W celu zapewnienia uczniom kompleksowego przygotowania do egzaminu, organizujemy kursy z trzech obowiązkowych przedmiotów: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Zazwyczaj wybierają Państwo komplet przedmiotów, choć istnieje też możliwość udziału w pojedynczym kursie z wybranego przedmiotu lub dwóch. Gwarantujemy dogodną logistykę i organizację kursu, zajęcia odbywają się co do zasady w soboty w godzinach 9.00-14.00 (zajęcia z każdego przedmiotu jednego dnia), tj. w sumie 6 godzin lekcyjnych, po 2 godziny lekcyjne z każdego przedmiotu z 15-minutową przerwą pomiędzy przedmiotami. W związku z zainteresowaniem rodziców uruchomiliśmy również grupy w dni powszednie w godzinach popołudniowych, np. 17.00-18.30, każdy z przedmiotów odbywa się innego dnia.

Co pomoże Państwu w decyzji o wyborze kursu?

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby edukacyjne Państwa dzieci, a naszych uczniów, w przypadku matematyki i języka angielskiego stworzyliśmy możliwość podziału na grupy zajęciowe według stopnia zaawansowania. Testy pozimujące odbedą się we wrześniu przed rozpoczęciem kursu lub na pierwszych zajęciach kursowych.

W ramach kursu gwarantujemy:
- kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
- kompetentnych i sprawdzonych nauczycieli - są to doświadczeni egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nadzwyczajni dydaktycy, a często również autorzy podręczników i zbiorów zadań
- specjalny program kursu dostosowany do wymagań i formy egzaminu, umożliwiający szybką diagnozę i nadrobienie zaległości ucznia - zajęcia nie są powieleniem szkolnych lekcji!
- systematyczną powtórkę materiału oraz ćwiczenie umiejętności, które będą egzekwowane podczas egzaminu
- duży wybór materiałów dydaktycznych oraz testów, zadań i arkuszy egzaminacyjnych
- kontrolę postępów w nauce, sprawdziany okresowe i próbny egzamin na zakończenie kursu
- indywidualne konsultacje z nauczycielami
- ciekawe zajęcia łączące wiedzę teoretyczną i jej zastosowanie w praktyce

DODATKOWO, gratis w ramach oferty kursu:
JĘZYK ANGIELSKI, kurs przez Internet + warsztaty z lektorem w trakcie roku szkolnego (minimum 15 h), cena regularna: 590 zł
 kurs z języka angielskiego w trybie e-learning na platformie edukacyjnej wraz  z  uzupełniającymi warsztatami stacjonarnymi wchodzi w skład pakietu kursów w Indeksie w ramach programu podnoszenia kompetencji językowych i ma na celu zainteresowanie młodzieży samodzielnym doskonaleniem umiejętności przy każdej sposobności, nie tylko w sytuacjach szkolnych.
TRENING PAMIĘCI I KONCENTRACJI, warsztaty ze specjalistami mające na celu zwiększenie efektywności uczenia się oraz przedstawienia najważniejszych i njaciekawszych technik, liczba godzin uzależniona od zainteresowania uczestników (minimum 6 h), pełna oferta dostępna również w wersji płatnej
 

Terminarz kursów (egzamin 2020)

  • rozpoczęcie:  28 września 2019
  • zakończenie: kwiecień 2020, tuż przed egzaminem
  • liczba godzin lekcyjnych: 50 z każdego przedmiotu (patrz tabela z cennikiem)
  • częstotliwość: 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne z wybranego przedmiotu
  • liczebność grup: ok. 16 osób (standardowe)

Przykładowy plan zajęć (kolejność przedmiotów może być inna)*:

1) Wariant sobota 9.00-14.00
- matematyka: sobota, godz. 9.00-10.30 
- język polski: sobota, godz. 10.45-12.15
- język angielski: sobota, godz. 12.30-14.00
2) Wariant sobota 10.45-15.45
- język angielski: sobota, godz. 10.45-12.15
- język polski: sobota, godz. 12.30-14.00
- matematyka: sobota, godz. 14.15-15.45
3) Wariant dni powszednie
- język polski: poniedziałek, godz. 16.30-18.00 lub 18.00-19.30
- matematyka: wtorek, godz. 16.30-18.00 lub 18.00-19.30
- język angielski: środa, godz. 17.00-18.30
*każdy zapisany uczeń otrzyma swój plan zajęć przed rozpoczęciem kursów

INFORMACJA: Nasi uczniowie z reguły wybierają pełną sekwencję zajęć sobotnich (3 kursy z rzędu), ponieważ pozwala to na kompleksowe przygotowanie do egzaminu w jednym miejscu i jednego dnia w tygodniu. Dodatkowo uruchomiliśmy grupy z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego w dni powszednie dla uczniów, którzy nie znaleźli miejsca w grupach sobotnich lub dla tych, którym sobota jako dzień zajęć nie odpowiada.

Cennik

Przedmiot kursu  Liczba godzin Cena całego kursu
(promocja do 31.08.2019)
matematyka 50 690 zł 590 zł
język polski 50 690 zł 590 zł
język angielski 50 690 zł 590 zł
PAKIET 3 BLOKÓW PRZEDMIOTOWYCH 150 1970 zł 1670 zł
*w tym zniżka 100 zł
kurs w grupie kameralnej (ok. 9 osób) 50 890 zł
Lokalizacja zajęć do wyboru

GDAŃSK OLIWA V Liceum Ogólnokształcące, ul. Polanki 130
GDAŃSK SIEDLCE VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Kartuska 128
GDYNIA X Liceum Ogólnokształcące, ul. Władysława IV 58
 

zobacz wyniki uczniów Indeksu


Opinie


Zapisz się
Zgłoszenie na kurs przez internet zaoszczędzi Twój czas. Możesz zadecydować o wszystkim na odległość. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub odwiedzenia nas w Sekretariacie.

Formularz

Aktualności

18
czerwca
Kurs poprawkowy z matematyki
ZAŁATW TO OD RAZU! POPRAW MATURĘ JESZCZE W WAKACJE! 40 godzin lekcyjnych (2 tygodnie,...
więcej
16
czerwca
OKE - wyniki egzaminu ósmoklasisty
EGZAMIN 8-KLASISTY OKE informuje, jak poszło na egzaminie. więcej  ***...
więcej
10
kwietnia
23 lata Indeksu - Trafiłeś pod właściwy adres!
Oferujemy Państwu naszą kompetencję, doświadczenie i skuteczność Jesteśmy wiarygodni!...
więcej

Przedmioty, których uczymy: