do góry
Przygotujemy Cię
na wszystko

E8 2021 - kurs jednoroczny WRZESIEŃ-KWIECIEŃ

Najlepsze liceum w Twoim zasięgu!

Drodzy Rodzice Ósmoklasistów,
jesteśmy z Wami od 23 lat, pomagamy w nauce, wspieramy rozwój, inspirujemy, podnosimy zaangażowanie uczniów i efektywność uczenia się.
Wraz z naszą kadrą pedagogów staramy się tworzyć możliwie najlepsze warunki dla Państwa dzieci, uczniów Indeksu, by byli przygotowani wszechstronnie: merytorycznie i mentalnie, do czekających ich egzaminów.
Tegoroczna rekrutacja pokazała, że kolejne roczniki uczniów wciąż muszą rywalizować o ograniczoną liczbę miejsc w liceach. Osiągnięcie progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia do wybranej szkoły często wymaga, oprócz wysokiego wyniku egzaminu, również dobrych ocen końcoworocznych na świadectwie.
Wiemy o tym, dlatego będziemy motywawać uczniów do nauki nie tylko z matematyki, języka polskiego i języka obcego, lecz także z pozostałych przedmiotów.

Kurs Ósmoklasisty w Indeksie opracowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do różnego typu egzaminów oraz o kompetencje naszych nauczycieli. Ogromne przeładowanie podstawy programowej i niezliczone umiejętności, które powinien opanować i utrwalić uczeń ostatniej klasy szkoły podstawowej, wymagają systematyczności i dużego wkładu pracy. Ciężko zmobilizować się samemu, łatwiej jest przygotować się do egzaminu pod okiem doświadczonego nauczyciela-egzaminatora. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu Rodziców, a także otrzymując nadspodziewanie ciepłe opinie ósmoklasistów - absolwentów  kursów - kontynuujemy wyzwanie w kolejnym roku szkolnym.

 

Do kogo skierowane są kursy?

Uczestnikami naszych kursów są przede wszystkim uczniowie, którzy chcą dostać się do renomowanego liceum lub technikum. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre szkoły, mające kiedyś opinię przeciętnych, stały się ostatnio oblegane na poziomie porównywalnym do liceów zajmujących czołowe miejsca w rankingach.

Dodatkowe zajęcia pedagogiczne

Uczestnicy kursu mają możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć specjalistycznych. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, o obniżonej koncentracji uwagi i niskiej motywacji. Zajęcia mają na celu m.in. ułatwić uczniom udział w kursie, poprawić koncentrację uwagi, wzmocnić motywację, a w konsekwencji wzbudzać satysfakcję z własnych osiągnięć. Prowadzone są z reguły w soboty przez pedagoga, terapeutę pedagogicznego i diagnostę - Michalinę Ignaciuk.Co chcemy osiągnąć?

Celem naszych kursów jest możliwie najwyższy wynik egzaminu końcowego. Nasi uczniowie oraz ich rodzice w trakcie trwania kursu obserwują dodatkowy pozytywny efekt nauki w Indeksie – poprawę ocen cząstkowych i semestralnych w szkole – już po kilku tygodniach udziału w kursie. To z kolei działa motywująco, buduje pewność siebie i poprawia samoocenę ucznia. Nierzadko otrzymujemy bardzo cenne dla nas informacje zwrotne od uczestników, którzy szczególnie zadowoleni są z efektywności zajęć. W ankietach wypełnianych po ukończeniu kursu czytamy nieraz: "w czasie kilku zajęć z polskiego w Indeksie dowiedziałem się więcej niż w ciągu 2 lat w szkole".

Co nas wyróżnia?

Kursy w Indeksie prowadzone są przez wykwalifikowanych i sprawdzonych nauczycieli, będących pasjonatami w swoim zawodzie. Nasi nauczyciele są doświadczonymi i czynnymi egzaminatorami. Często są to również autorzy zadań i przykładowych arkuszy egzaminacyjnych lub metodycy zaangażowani w reformę egzaminów zewnętrznych.
Zajęcia w Indeksie nie są powieleniem szkolnych lekcji. Wynika to między innymi z faktu, że nie realizujemy jednego, konkretnego podręcznika, a nasz program jest kompilacją najefektywniejszych, znanych nam metod nauczania. Skupiamy się na ćwiczeniu umiejętności egzaminacyjnych, zapewniamy duży wybór zróżnicowanych materiałów dydaktycznych, autorskich lub ze sprawdzonych źródeł, w tym testów, zadań i arkuszy egzaminacyjnych. Staramy się, by nasze zajęcia były ciekawe, łączyły rożne elementy wiedzy i jej zastosowania w praktyce. 

Nauczyciele

Niektórzy nauczyciele prowadzący kurs ósmoklasisty w Indeksie, współautorzy Twojego sukcesu:
JĘZYK POLSKI:
Barbara Pabisiak
 
Anna Szmidt-Kozłowska
Maciej Kornecki 
Edyta Karpiusz 
Barbara Sowińska
Paweł Kozłowski
Magdalena Ślozowska
Ewa Splitt-Kula

MATEMATYKA
Barbara Priebe
Mariusz Głombiowski
Alina Wandtke
Jolanta Iwańczak
Monika Rzońca 
Monika Goździkowska
Lucyna Grochowska

JĘZYK ANGIELSKI
Maria Kalużna
Anna Kulińska
Katarzyna Szabelska
Andrzej Sroka
Monika Borkowska
Sebastian Zmysłowski
Barbara Żurek-Partyka

Kiedy rozpoczynają się kursy?

Główna edycja kursów w roku szkolnym 2020/21 rozpoczyna się 26 września, a kończy się tuż przed kwietniowym egzaminem. Proponujemy też kursy intensywne, które rozpoczną się w pod koniec stycznia i potrwają również do kwietnia.

Jak zorganizowany jest kurs?

Duży komfort nauki i dobra logistyka kursu: zajęcia raz w tygodniu, jednego dnia z trzech przedmiotów w tym samym miejscu. 
W celu zapewnienia uczniom kompleksowego przygotowania do egzaminu, organizujemy kursy z trzech obowiązkowych przedmiotów: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Zazwyczaj wybierają Państwo komplet przedmiotów, choć istnieje też możliwość udziału w pojedynczym kursie z wybranego przedmiotu lub dwóch. Gwarantujemy dogodną logistykę i organizację kursu, zajęcia odbywają się co do zasady w soboty w godzinach 9.00-14.00 (zajęcia z każdego przedmiotu jednego dnia), tj. w sumie 6 godzin lekcyjnych, po 2 godziny lekcyjne z każdego przedmiotu z 15-minutową przerwą pomiędzy przedmiotami. W związku z zainteresowaniem rodziców uruchomiliśmy również grupy w dni powszednie w godzinach popołudniowych, np. 17.00-18.30, każdy z przedmiotów odbywa się innego dnia.

Co pomoże Państwu w decyzji o wyborze kursu?

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby edukacyjne Państwa dzieci, a naszych uczniów, w przypadku matematyki i języka angielskiego stworzyliśmy możliwość podziału na grupy zajęciowe według stopnia zaawansowania. Testy pozimujące odbedą się we wrześniu przed rozpoczęciem kursu lub na pierwszych zajęciach kursowych.

W ramach kursu gwarantujemy:
- kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
- kompetentnych i sprawdzonych nauczycieli - są to doświadczeni egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nadzwyczajni dydaktycy, a często również autorzy podręczników i zbiorów zadań
- specjalny program kursu dostosowany do wymagań i formy egzaminu, umożliwiający szybką diagnozę i nadrobienie zaległości ucznia - zajęcia nie są powieleniem szkolnych lekcji!
- systematyczną powtórkę materiału oraz ćwiczenie umiejętności, które będą egzekwowane podczas egzaminu
- duży wybór materiałów dydaktycznych oraz testów, zadań i arkuszy egzaminacyjnych
- kontrolę postępów w nauce, sprawdziany okresowe i próbny egzamin na zakończenie kursu
- indywidualne konsultacje z nauczycielami
- ciekawe zajęcia łączące wiedzę teoretyczną i jej zastosowanie w praktyce

DODATKOWO, gratis w ramach oferty kursu:
JĘZYK ANGIELSKI, kurs przez Internet + warsztaty z lektorem w trakcie roku szkolnego (minimum 10 godz. lekc.), cena regularna: 690 zł
 kurs z języka angielskiego w trybie e-learning na platformie edukacyjnej wraz  z  uzupełniającymi warsztatami stacjonarnymi wchodzi w skład pakietu kursów w Indeksie w ramach programu podnoszenia kompetencji językowych i ma na celu zainteresowanie młodzieży samodzielnym doskonaleniem umiejętności przy każdej sposobności, nie tylko w sytuacjach szkolnych.
TRENING PAMIĘCI I KONCENTRACJI, warsztaty ze specjalistami mające na celu zwiększenie efektywności uczenia się oraz przedstawienia najważniejszych i njaciekawszych technik, liczba godzin uzależniona od zainteresowania uczestników (minimum 6 godz. lekc.), pełna oferta dostępna również w wersji płatnej
 

Terminarz kursów (egzamin 2021)

  • rozpoczęcie:  26 września 2020
  • zakończenie: kwiecień 2021
  • liczba godzin lekcyjnych: 50 z każdego przedmiotu (patrz tabela z cennikiem)
  • częstotliwość: 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne z wybranego przedmiotu
  • liczebność grup: ok. 16 osób (standardowe).

Przykładowy plan zajęć (kolejność przedmiotów może być inna)*:

1) Wariant sobota 9.00-14.00
- matematyka: sobota, godz. 9.00-10.30 
- język polski: sobota, godz. 10.45-12.15
- język angielski: sobota, godz. 12.30-14.00
2) Wariant sobota 10.45-15.45
- język angielski: sobota, godz. 10.45-12.15
- język polski: sobota, godz. 12.30-14.00
- matematyka: sobota, godz. 14.15-15.45
3) Wariant dni powszednie
- język polski: poniedziałek, godz. 16.30-18.00 lub 18.00-19.30
- matematyka: wtorek, godz. 16.30-18.00 lub 18.00-19.30
- język angielski: środa, godz. 17.00-18.30
*każdy zapisany uczeń otrzyma swój plan zajęć przed rozpoczęciem kursów

INFORMACJA: Nasi uczniowie z reguły wybierają pełną sekwencję zajęć sobotnich (3 kursy z rzędu), ponieważ pozwala to na kompleksowe przygotowanie do egzaminu w jednym miejscu i jednego dnia w tygodniu. Dodatkowo uruchomiliśmy grupy z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego w dni powszednie dla uczniów, którzy nie znaleźli miejsca w grupach sobotnich lub dla tych, którym sobota jako dzień zajęć nie odpowiada.

Cennik

Przedmiot kursu  Liczba godzin Cena całego kursu
matematyka 50 690 zł
język polski 50 690 zł
język angielski 50 690 zł
PAKIET 3 BLOKÓW PRZEDMIOTOWYCH 150 1770 zł
*300 zł zniżki
kurs w grupie kameralnej (ok. 7-9 osób)
- dotyczy matematyki wyrównawczej lub
matematyki eksperckiej
50 990 zł

Lokalizacja zajęć do wyboru

GDAŃSK SIEDLCE VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Kartuska 128
GDAŃSK WRZESZCZ III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7
GDAŃSK OLIWA Lokalizacja w trakcie ustalania - w związku zagrożeniem epidemicznym w pierwszym semestrze roku 2020/21 nasze kursy nie będą odbywać się w V Liceum Ogólnokształcącym, pierwszy raz po 23 latach. Prowadzimy rozmowy z innymi placówkami, niebawem zaproponujemy alternatywną, możliwie dogodną lokalizcję. Mamy nadzieję, że wkrótce zajęcia Indeksu powrócą do Piątki.
GDYNIA X Liceum Ogólnokształcące, ul. Władysława IV 58

 

zobacz wyniki uczniów Indeksu


Opinie


Zapisz się
Zgłoszenie na kurs przez internet zaoszczędzi Twój czas. Możesz zadecydować o wszystkim na odległość. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub odwiedzenia nas w Sekretariacie.

Formularz

Przedmioty, których uczymy:


Aktualności

5
lipca
Kurs poprawkowy w Gdańsku lub online
Matura poprawkowa 2021 Do dwóch razy sztuka! :-) Jeśli coś poszło nie tak i musisz...
więcej
22
listopada
Ruszyły zapisy na kursy intensywne!
Informujemy, że właśnie ruszyły zapisy na kursy intensywne w Indeksie.  Jeśli chcesz powtórzyć...
więcej
18
czerwca
Kurs poprawkowy z matematyki
ZAŁATW TO OD RAZU! POPRAW MATURĘ JESZCZE W WAKACJE! 40 godzin lekcyjnych (2 tygodnie,...
więcej