do góry
Przygotujemy Cię
na wszystko

klauzula informacyjna - newsletter

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotyczy osób, które wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera
w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Wiktor Kuźmicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS Wiktor Kuźmicki z siedzibą w Olsztynie, ul. Dworcowa 49/83, 10 – 437 Olsztyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 739-225-31-06 (dalej także jako „INDEKS”).
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: indeks@indeks.edu.pl lub drogą listu zwykłego na adres biura regionalnego INDEKSU: ul. Grunwaldzka 82, lok.362, 80-244 Gdańsk.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o usługach lub produktach oferowanych przez INDEKS oraz organizowanych przez niego wydarzeniach, konkursach, promocjach i programach, co oznacza możliwość otrzymania od INDEKSU tego typu informacji, na podany adres e-mail lub numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia wyrażenia niniejszej zgody.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących obsługę prawną oraz operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy indeks@indeks.edu.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej, na adres: ul. Grunwaldzka 82, lok.362, 80-244 Gdańsk, a w przypadku, gdyby INDEKS zaprzestał prowadzenia działalności pod tym adresem, na adres siedziby INDEKSU.

Klauzula informacyjna 5 (w PDF)
- dla osób wysyłających formularz zgłoszeniowy ze strony www.indeks.edu.pl: zgoda na otrzymywanie newslettera
Zapisz się
Zgłoszenie na kurs przez internet zaoszczędzi Twój czas. Możesz zadecydować o wszystkim na odległość. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub odwiedzenia nas w Sekretariacie.

Formularz

Przedmioty, których uczymy:


Aktualności