do góry
Przygotujemy Cię
na wszystko

klauzula informacyjna - zapis na kurs

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotyczy osób, które zapisują się na kurs, czyli zlecają wykonanie usługi
w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 
W związku z faktem, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiktor Kuźmicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS Wiktor Kuźmicki z siedzibą w Olsztynie, ul. Dworcowa 49/83, 10-437 Olsztyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 739-225-31-06 (dalej w treści jako „Administrator Danych Osobowych” lub „INDEKS”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: indeks@indeks.edu.pl lub drogą listu zwykłego na adres biura regionalnego INDEKSU: ul. Grunwaldzka 82, lok.362, 80-244 Gdańsk.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu realizacji umowy i wynikającej z niej obowiązków, której chęć zawarcia wyraża Pani/Pan poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony indeks.edu.pl, a także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i f) RODO w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia realizacji zawartej z Panią/Panem umowy i wynikających z niej obowiązków, a następnie, po tym okresie, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych, w tym obowiązków finansowo-księgowych, obowiązku przekazywania danych do celów statystycznych, a także w związku z koniecznością przechowywania danych do momentu przedawnienia roszczeń cywilnych, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących obsługę prawną, podmiotów świadczących usługi finansowo-księgowe, operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak w konsekwencji niepodania tych danych nie będzie możliwa realizacja umowy i wynikające z niej obowiązki, ani obsługa zamówienia złożonego przez Pani/Pana.

Klauzula informacyjna 4 (w PDF)
- dla osób wysyłających formularz zgłoszeniowy na kurs ze strony www.indeks.edu.pl lub zapisujących się na kurs w inny sposób: przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji umowy
Zapisz się
Zgłoszenie na kurs przez internet zaoszczędzi Twój czas. Możesz zadecydować o wszystkim na odległość. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub odwiedzenia nas w Sekretariacie.

Formularz

Przedmioty, których uczymy:


Aktualności